• Profesor: Díez Huelamo Begoña
  • Profesor: Duarte Duarte Carlos Javier
  • Profesor: Miranda Paredes Francisca
  • Profesor: Reche Dellolmo Sandra
  • Profesor: Rodríguez Pavón José Manuel
  • Profesor: Zarzuela Jiménez Gema
  • Profesor: Zayas López María Purificación