• Profesor: Duarte Duarte Carlos Javier
  • Profesor: León Atencia Eugenia
  • Profesor: Miranda Paredes Francisca
  • Profesor: Reche Dellolmo Sandra
  • Profesor: Zayas López María Purificación